Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridische overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Wiltgroei (“Wiltgroei”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van de website [wiltgroei.nl] (“Website”).

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Voorwaarden, dient u geen toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken.

1. Gebruik van de Website:

  • U stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of de werking van de Website verstoort.
  • U gaat ermee akkoord om de Website niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is volgens toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Intellectueel eigendom:

  • De inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, en andere materialen, zijn eigendom van Wiltgroei of zijn licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
  • U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren, publiceren, uitvoeren, overdragen of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiltgroei.

3. Aansprakelijkheid:

  • Wiltgroei streeft ernaar de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de Website te waarborgen, maar geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van dergelijke informatie.
  • Wiltgroei is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of de inhoud ervan.

4. Wijzigingen:

  • Wiltgroei behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen. Door de voortdurende toegang tot of het gebruik van de Website nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst, gaat u akkoord met de herziene Voorwaarden.

5. Toepasselijk recht:

  • Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen.

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@wiltgroei.nl.

Laatst bijgewerkt: 8 april 2024