loader image

Wij werken aan een
menswaardige organisatie, menswaardige opvang, menswaardige economie, menswaardig systeem.

onze visie

Wij werken aan menswaardige systemen

We zien dat huidige systemen vastlopen en niet meer voor ons werken. Dit komt in de basis doordat er eerst wordt gekeken naar geld, en dan pas naar mensen. Wij geloven dat dit anders moet. Dat systemen menswaardig moeten zijn, gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. We geloven in systemen die radicaal transparant zijn, waarin iedereen mee beslist en die gebouwd zijn op verbinding. 

Wiltgroei is een rijk gezelschap van projectmanagers, verandermanagers en communicatie-experts. We werken in zowel publieke als commerciële organisaties, met onze voornaamste focus op drie thema’s: economie, vluchtelingenopvang en organisaties.

De Wiltgroei Thema's

Ontdek de thema’s die Wiltgroei aan het hart gaan.

01

Menswaardig organiseren

02

Menswaardige vluchtelingenopvang

Menswaardige opvang

03

Menswaardige economie

Onze wiltgroeiers

Van Homo Economicus naar Homo Florens

Het Homo Florens mensbeeld gaat uit van een verhaal waarin de mens

Een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers

In de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) zoeken gemeenten samen met

De impact van sociaal werk(ers) in de spotlight

Voor Nienke is de waarde van sociaal werk overduidelijk. Het is onmisbaar