Wiltgroei bestaat om systemen menswaardiger te maken en mensen te laten floreren. Dit doen we door zowel in-, als aan de systemen te werken (dus van binnenuit en van buitenaf), maar ook door zelf een organisatie te bouwen waarmee we laten zien dat het anders kan.

We zien dat huidige systemen vastlopen en niet meer voor ons werken. Dit komt in de basis doordat er eerst wordt gekeken naar geld, en dan pas naar mensen. Eerst de aandelen voor de shareholders, dan het werkgeluk van de medewerkers. Eerst het geld van de zorgverzekeraars, dan de juiste zorg.  Eerst het geld uit Europa, dan het toelaten van vluchtelingen. 

Wij geloven dat dit anders moet. Dat systemen menswaardig moeten zijn, gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. We geloven in systemen die radicaal transparant zijn, waarin iedereen mee beslist en die gebouwd zijn op verbinding.

Een systeem veranderen is dus niet iets rationeels. Het zit op het geloof in verhalen, het vertrouwen in de relatie en het gevoel van eigenaarschap. Het gaat erom dat we samen nieuwe verhalen creëren en de status-quo uitdagen. Dat mensen tijd en ruimte krijgen voor bewustwording en om hiermee bezig te zijn. Dat we ons verbonden voelen in het nieuwe geheel.

We geloven sterk in drie kernwaarden die nodig zijn voor systeemverandering, en die wij overal meenemen:

  • Zingeving – ieder mens is op zoek naar een zinvol bestaan.
  • Aandacht – aandacht voor de ander leidt tot verbinding.
  • Vertrouwen  als je gelooft in de goede intentie, kun je loslaten en vertrouwen.

Deel ons manifest

LinkedIn
Email
WhatsApp