Verhalen

Inspiratie

Van Homo Economicus naar Homo Florens

Het Homo Florens mensbeeld gaat uit van een verhaal waarin de mens

Onze maandelijkse organisatieopstelling

Afgelopen vrijdag deden wij met het team een organisatieopstelling.

Nieuwjaarsvoornemen 2024: werken aan een sterke organisatiecultuur!

December 2023 is hét moment voor een terugblik of evaluatie. Hoe tevreden zijn m

Heb jij een goed idee voor Nijmegen?

Heb jij een té gek idee voor de stad of jouw buurt(bewoners)?

"In de baas zijn tijd"

Hoewel deze uitdrukking op het eerste gezicht normaal lijkt, onthult het…

Ubuntu: het diepe besef van onderlinge verbondenheid

Wat is de Zuid-Afrikaanse filosofie Ubuntu en wat kunnen we ervan leren?