Verhalen

Projecten

Een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers

In de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) zoeken gemeenten samen met

De impact van sociaal werk(ers) in de spotlight

Voor Nienke is de waarde van sociaal werk overduidelijk. Het is onmisbaar

Opgavegericht werken

Julien en Melle begeleiden Gemeente Roerdalen in de transitie

Teamdagen

Steeds vaker worden wij benaderd om teamdagen te faciliteren.

Het recht om aangifte te doen van een misdrijf

Nienke Geijer werkt met de Gemeente Utrecht aan een bewustwordingscampagne voor

Onderwijsvernieuwing - de stad als leeromgeving

Vanuit de City Deal Kennis Maken betrekken gemeenten steeds vaker het onderwijs

De kracht van collectieve verandering

Hoe kunnen we samen maatschappelijke vraagstukken zoals armoede…

Nieuwe kansen binnen de zorg

Hoe kan een leerling of student het best inschatten of diens talenten en

Leefbaarheid van het winkelcentrum de Oostburgwal

In opdracht van de Gemeente Arnhem zet Daniël zich in als projectleider

Een school waar iedereen zich thuis voelt

Een projectgroep op de HAN om sociale veiligheid te bevorderen…