Een school waar iedereen zich thuis voelt

Auteur: Steef
Leestijd: 2 min
Leestijd: 2 min

Een project over sociale veiligheid op de HAN


Iedere onderwijsinstelling moet beleid voeren op het thema sociale veiligheid: voelt iedereen zich veilig op school? Zo ook bij de Hogeschool Arnhem & Nijmegen, waar het initiatief is genomen om een projectgroep op te richten om sociale veiligheid door te ontwikkelen en te verankeren in de organisatie.

De werkgroep is sinds oktober 2023 actief, en heeft de missie om haar doelstellingen te halen voor eind 2024. Steef is als projectleider actief om dit proces in goede banen te leiden.

Zal het haar en haar team lukken om eind 2024:
– Een expertiseteam zorgwekkend gedrag in te richten en op te leiden?
– Risico’s op het gebied van sociale veiligheid beter te monitoren?
– Bewustwording en deskundigheid van studenten en medewerkers een boost te geven?
– En inzichtelijk te maken waar studenten en medewerkers terecht kunnen met vragen over dit thema?

deel dit verhaal

Iedere onderwijsinstelling moet beleid voeren op het thema sociale veiligheid: voelt iedereen zich veilig op school?