Verander- en transitiemanagement

Hoe beweeg je mee in tijden van transitie?

De wereld staat voor grote transities. Wij willen bijdragen aan die transities door experimenten te doen die transities versnellen en nieuwe verhalen creëren. 

Organisaties staan voor grote veranderingen. In organisaties krijg je niet veel kansen om goed te veranderen. Veerkrachtige organisaties zijn in staat zich snel aan te passen aan hun omgeving, effectief en doordacht. Verandermanagement is dan nodig.

Dit is hoe we kunnen helpen

In-house Verander-manager

Adviseur met vernieuwende ideeën

Training Verander- & Transitie-management

Wiltgroei daagt je uit
om te veranderen

Wiltgroei
daagt je uit
om te veranderen

Podcast: Opgavegericht werken

Een Wiltgroei productie – mogelijk gemaakt
door gemeente Roerdalen

belofte

Geen grote beloften, gewoon een eerste stap die bijdraagt aan een transitie of verandering richting een nieuw verhaal

quote

“Wiltgroei heeft een manier van denken, communiceren en het begeleiden van processen die maken dat transformatie op gang komt in de praktijk. Best knap om dat voor elkaar te krijgen in het sociale domein waar men vastloopt in systemen."
Karin Nas / Directeur in het sociaal domein

gerelateerde projecten

Onderwijsvernieuwing - de stad als leeromgeving

Vanuit de City Deal Kennis Maken betrekken gemeenten steeds vaker het onderwijs

De kracht van collectieve verandering

Hoe kunnen we samen maatschappelijke vraagstukken zoals armoede…